Марката


Предствяне
Титуляр на електронния магазин е „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на РБългария, със седалище и адрес на управление – гр. Долна баня, област София, община Долна баня, м. „Съръмеше”, кв. 121, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175429694,идент. № по ДДС 175429694

GrandRoses® Luxury collection

  
    GrandRoses е флористическа компания, специализирана в първокачествено аранжиране на вечни рози по френски стандарт - в луксозни, дизайнерски кутии. Ние предлагаме един изцяло нов поглед над традиционния букет, като го превръщаме в изискан и модерен артикул.