Адрес Ателие:

гр. София

кв. Оборище

ул."Св. Св. Крили и Методий" 120

тел. : 0877 99 6666

e-mail : sales@grandroses.com


Седалище и адреса на управление на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД:

гр. Долна баня

област София

община Долна баня

м. „Съръмеше”, кв. 121


Телефон и e-mail за връзка при възникнали спорове: 0877 99 6666; sales@grandroses.com