Уважаеми клиенти, предоставяме на Вашето внимание Общите условия на сайт http://www.grandroses.com:

І. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 175429694, титуляр на сайта http://www.grandroses.com (наричан по-долу за краткост „Магазина“) и неговите потребители (Вие, нашите Клиенти). С подаване на поръчка в онлайн Магазина Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

"БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Р България, със седалище и адрес на управление – гр. Долна баня, област София, община Долна баня, м. „Съръмеше”, кв. 121, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175429694, идент. № по ДДС BG175429694. Телефон за контакт с нас: 0877 996 666, електронна поща (e-mail): sales@grandroses.com

ІІІ. ЦЕНИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. При поръчка на продукти от „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, показани на сайта http://www.grandroses.com, Вие се задължавате да заплатите на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД цената на съответния продукт, посочена за същия този продукт в нашия Магазин, като не заплащате транспортните разходи за доставянето му до заявеният от Вас адрес за гр. София и за страната. В случай, че желаете да бъде изпълнена експресна поръчка в съответствие с правилата на настоящите Общи условия, заплащате допълнително за всеки поръчан продукт (кутия) и цената (стойността за експресна поръчка), указана в нашия Магазин, която е отделно от посочената цена на избрания от Вас продукт.

2. Всички цени, посочени в Магазина http://www.grandroses.com са в български лева (BGN) или в евро (EUR) – последното в английската версия на Магазина, и са с включен ДДС. Единствено при експресни поръчки следва да доплатите посочената в сайта ни допълнителна стойност (цена) за експресна поръчка, като последната е отделно от цената на продуктите. Тази допълнителна стойност се начислява поотделно върху всеки поръчан продукт (на кутия) от нашия магазин при избрана експресна поръчка. Допълнителната стойност се визуализира в хода на подаване на Вашата поръчка при направен от Вас избор „Експресна поръчка“ в стъпка „Начин на доставка“, като при избран от Вас начин на доставка „Експресна поръчка“, тази допълнителна стойност ще бъде добавена от нашата система към общата дължима от Вас сума преди финализирането на поръчката. Доставката на подадени стандартни поръчки в съответствие с правилата на настоящите Общи условия е безплатна за гр. София и за страната.

3. При предварително заплащане през друга система или превод по банкова сметка, Вие се задължавате да заплатите всички такси върху цената на съответния поръчан от Вас продукт, начислени от страна на банковите институции или други системи, използвани за плащане на продукти.

4. Ако плащате чрез конвертиране от друга валута всички разходи или загуби, свързани с конвертирането на валутите са за Ваша сметка.

ІV. ПОРЪЧКА

1. Поръчки за доставка на цветя в нашия Магазин можете да правите 7 дни в седмицата като поръчки, направени в събота и неделя се генерират от системата като подадени в първия следващ работен ден. Поръчаният от Вас продукт ще Ви бъде доставен в работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. и в събота – до 14.00 ч. Молим, при подаване на поръчки в нашия Магазин, да имате предвид и че е от значение часът, в който сте направили (валидно подали) Вашата поръчка: поръчки направени в работен ден след 15.00 ч. се генерират от системата като направени (подадени) на следващия работен ден.

2. Нашият Магазин предлага два вида поръчки – стандартна поръчка и експресна поръчка.

2.1. Стандартната поръчка ще бъде доставена след 3 (ТРИ) РАБОТНИ ДНИ от нейното валидно подаване в нашия Магазин в случай, че поръчката е направена до 15.00 ч. в работен ден. При валидно подаване на поръчката след 15.00 ч. в работен ден, същата се генерира от системата като подадена на следващия работен ден и ще бъде доставена след 3 (три работни) дни, считано от този следващ работен ден.

2.2. Експресната поръчка ще бъде доставена на следващия работен ден в случай, че поръчката е направена до 15.00 ч. в работен ден. При валидно подаване на поръчката след 15.00 ч. в работен ден, същата се генерира от системата като подадена на следващия работен ден и ще бъде доставена в работния ден, следващ деня, в който поръчката е генерирана като подадена от нашата система.

3. В случай, че желаете експресна поръчка, Молим да имате предвид, че следва да доплатите допълнителната стойност за експресна поръчка, която се начислява и дължи за всеки поръчан продукт поотделно (на кутия), посочена е в стъпка „Начин на доставка“, „Експресна поръчка“ и се визуализира в хода на подаване на Вашата поръчка.

4. Не е необходима предварителна регистрация (създаване на профил), за да бъде направена поръчка в нашия Магазин. Можете на направите поръчка и като Гост. Регистрацията (създаването на профил) ви позволяват да пазарувате по-бързо, тъй като няма да е необходимо да въвеждате данните си всеки път, ще бъдете осведомени за статуса на Вашата поръчка и ще може да проследявате вече направени поръчки, а и ще имате достъп до предишни Ваши поръчки.

5. За да направите своята поръчка е необходимо да влезете в секция „Пазаруване“, да изберете поне един вид продукт от посочените в Магазина „EternalRoses“, NaturalRoses или Персонални аранжировки и да натиснете бутон „Купи“. След това имате възможност да детайлизирате като изберете: цвят на розите и размер на кутията (голяма или малка кутия), както и дата на доставка. Тук можете да впишете Вашето пожелание в придружителната картичка към розите, както и конкретно количество - брой кутии, които желаете да поръчате. С натискане на бутон „Поръчай сега“ преминавате към стъпките, в които следва да въведете Вашите данни за плащане и за издаване на фактура – име и фамилия, валиден e-mail-адрес и телефон (за контакт с Вас), Ваш адрес; име, адрес на фирма и ЕИК. Тук можете да създадете профил (да направите регистрация) в нашия магазин, да изберете да пазарувате и плащате като Гост или да влезете във вече съществуваш Ваш профил. В случай, че изберете опцията „Адресът за доставка и фактура е един и същ“, няма да е необходимо да въвеждате данни за получател, адрес за доставка и др. в стъпка „Детайли за доставка“ – системата автоматично ще копира въведените от Вас данни за плащане. Ако обаче лицето или фирмата получател, както и адресът на доставка, на който желаете да бъде доставен поръчания продукт, са други, то тогава в стъпка „Детайли за доставка“ е необходимо да въведете тези данни. На следваща стъпка избирате дали поръчката Ви ще бъде изпълнявана като стандартна поръчка или като експресна поръчка, като в последния случай върху цената на избрания от Вас продукт ще бъде добавена посочена допълнителна стойност (цена) за експресна поръчка. Тази допълнителна стойност се начислява поотделно върху всеки поръчан продукт (на кутия) от нашия магазин при избрана експресна поръчка. Посочете избрания от Вас начин на плащане от предложените в Магазина ни опции в стъпка „Начин на плащане“. Тук трябва да изразите Вашето съгласие и приемане на нашите Общи условия. Вашата поръчка се заявява до нашия Магазин чрез натискане на бутон „Потвърди поръчката“ като последна стъпка.

6. Със създаването и потвърждението на поръчката (бутон „Потвърди поръчката“) давате своето съгласие и сключвате договор за покупко-продажба на конкретния избран от Вас продукт/продукти.

7. При успешно направена поръчка, ще получите:

7.1. номер на поръчка. Ако по някаква причина не получавате номер на Вашата поръчка, моля, направете поръчката отново или се свържете с нас на телефон 0877 996 666, както и:

7.2. потвърждение на поръчката от наша страна с всички данни от нея чрез електронно писмо на посочения от Вас имейл адрес. Всяка поръчка от нов клиент следва да бъде потвърдена и по телефона от наш сътрудник. Очаквайте да Ви позвъним в същия ден (ако е работен) или най-късно до обяд на следващия работен ден. Ако вече сте поръчвали от нас, няма да Ви безпокоим по телефона за всяка следваща поръчка.

8. Ние ще се свържем по телефон с Вас за потвърждение и ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

9. В нашия Магазин http://www.grandroses.com са показани всички актуалните наши предложения, но въпреки това е възможно някой от поръчаните продукти или част, детайл от тях да не е налична. В такъв случай, ще се свържем с Вас, за да Ви предложим друг актуален и най-близък до желания от Вас продукт за замяна или за отказ на поръчката.

10. Вие, нашите Клиенти – Ползватели на Магазин http://www.grandroses.com се съгласявате, че всички изявления между Вас и „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба (поръчка, доставка, плащане и др.) могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Съгласие в същия смисъл дава и „БУЛМЕТ ТЛЕЙДИНГ“ ЕООД.

V. ДОСТАВКА

1. Доставката на всички наши продукти се извършва на територията на Р България.

1.1. За доставки на стандартни поръчки по смисъла на настоящите Общи условия (независимо дали за град София или за страната) Вие не заплащате цена за доставка.

1.2. За доставки на експресни поръчки по смисъла на настоящите Общи условия (отново независимо дали за град София или за страната) Вие следва да заплатите допълнителна стойност (цена) за експресна поръчка в размера, посочен в секция доставка на нашия Магазин, а същата стойност ще бъде указана за доплащане в процеса на създаване на поръчката при направен от Вас избор „Експресна поръчка“. Допълнителната стойност за експресна поръчка се начислява и се заплаща поотделно за всеки поръчан от Вас продукт (кутия) от нашия Магазин, т.е. на брой кутии.

2. Поръчки, направени в събота и неделя се генерират от системата като подадени в първия следващ работен ден. Молим, при подаване на поръчки в нашия Магазин, да имате предвид и че е от значение часът, в който сте направили (валидно подали) Вашата поръчка: поръчки направени в работен ден след 15.00 ч. се генерират от системата като направени (подадени) на следващия работен ден.

3. Стандартната поръчка ще бъде доставена след 3 (ТРИ) РАБОТНИ ДНИ от нейното валидно подаване в нашия Магазин в случай, че поръчката е направена до 15.00 ч. в работен ден. При валидно подаване на поръчката след 15.00 ч. в работен ден, същата се генерира от системата като подадена на следващия работен ден и ще бъде доставена след 3 (три работни) дни, считано от този следващ работен ден.

4. Експресната поръчка ще бъде доставена на следващия работен ден в случай, че поръчката е направена до 15.00 ч. в работен ден. При валидно подаване на поръчката след 15.00 ч. в работен ден, същата се генерира от системата като подадена на следващия работен ден и ще бъде доставена в работния ден, следващ деня, в който поръчката е генерирана като подадена от нашата система.

5. При успешно направена поръчка, същата ще бъде обработена от нас, а Вие ще получите Вашата пратка на посочения от Вас адрес за доставка в рамките на сроковете за изпълнение и доставка за стандартна и експресна поръчка, посочени по-горе.

6. Доставките се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. и в събота – до 14.00 ч.

7. Датата на доставката на поръчания от вас продукт е гарантирана, но не конкретния час. Ще направим всичко възможно да получите поръчката си навреме.

8. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не гарантира точността на доставките при лоши климатични условия, логистични забавяния на куриера или куриерските фирми, грешно посочени данни за доставка от страна на получателя - невярна, неточна или непълна информация, или невъзможност на куриера да се срещне с получателя.

9. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД работи с доверен куриер – фирма „Спиди“.

10. Условията за доставка са обусловени от условията на куриера/куриерските фирми. Нашите продукти ще Ви бъдат доставени в специални кашони или в друга, подходяща съобразно вида им опаковка, с транспорт, също подходящ на доставяния продукт, на посочения от Вас адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на Магазин www.grandroses.com и Вас – нашия Клиент.

11. Ако желаете да получите Вашите продукти чрез друг куриер или куриерска фирма или чрез друг вид пощенски услуги, Молим да имате предвид, че доставката е изцяло за Ваша сметка и на Ваша отговорност, т.е. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не поема отговорност за продукта, който ще получите. Можете да се свържете с нас на тел. 0877 996 666, за да уточним желания от Вас друг начин на получаване и детайлите относно изпращането.

12. При получаване всеки получател подписва бланка за доставка, в която заявява, че е запознат с продуктите, които получава, посочва се също така дата и час на получаване на пратката.

13. При невъзможност за доставка (получателят не се намира на посочения адрес или не отговаря на обажданията на куриера), пратката може да бъде доставена на трето лице, което според обстоятелствата и в зависимост от мястото, посочено за доставка, би могло да я получи – например роднина или намиращо се на адреса лице, колега и др. Посочените възможности за получаване на пратката (от колега, роднина и др.), т.е. извън личното й получаване от лицето-получател, ще бъдат използвани, разбира се, доколкото лицето, получаващо поръчания от Вас продукт, желае да го получи и да извърши неговото заплащане и евентуално доплащането за експресна поръчка (в случай, че сте избрали такава), освен ако плащането не е вече извършено.

14. При невъзможност да бъде използвана някоя от изброените по-горе в т. 13 опции ние ще сторим необходимото отново да се свържем с Вас, за да изпълним доставката в съответствие с Вашата поръчка в интервала от 24 часа, а Вие ще трябва да поемете изцяло за Ваша сметка разходите за повторното посещение и за доставка.

VІ. ПЛАЩАНЕ

Възможни са следните начини за плащане на продукти в Магазин http://www.grandroses.com:

1. Плащане с наложен платеж: плащате на куриера/куриерската фирма при получаване на поръчката. Моля незабавно да се свържете с нас, при констатирано несъответствие между потвърдената сума на поръчка и стойността на наложения платеж.

2. Онлайн плащане чрез платформата на „Банка ДСК“ ЕАД (виртуален ПОС): плащате преди доставката на Вашата поръчка. Приемат се следните дебитни/кредитни карти: Maestro, Visa International, Visa Electron и MasterCard. Ако сте потребители на услугата ДСК директ също можете да извършите разплащане чрез виртуалния ПОС на „Банка ДСК“ ЕАД като попълните електронно платежно нареждане. В нашия магазин ще видите интерфейс, управляван от „Банка ДСК“ ЕАД за въвеждане на Вашите клиентски данни, конкретно посочени, с връзка към сървъра на Банката. Докато Вие въвеждате детайлите на своята карта на платежната страница на Банката, по време на плащане, по време на процеса на проверка за автентичност, екипът на нашия електронен магазин няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и „Банка ДСК“ ЕАД, независимо от това, че сделката се осъществява в интернет страницата на Магазина ни. Сигурността на онлайн-плащането чрез виртуалния ПОС на „Банка ДСК“ ЕАД е осигурено от използвания от Банката протокол за сигурност „3-D Secure” (Интернет протокол за верификация на данни), който се прилага от двете най-големи картови организации за онлайн транзакции, под две брандови имена – „Verified by Visa” и „MasterCard SecureCode”.

3. Плащане чрез PayPal: плащате преди доставка на Вашата поръчка. Ако имате сметка в PayPal, можете да платите поръчката си бързо и лесно по този начин. Никаква информация за Вашата дебитна/кредитна карта не се попълва в нашата страница. Сигурността на плащанията се гарантира от системата PayPal. При избран от Вас начина на плащане на поръчката чрез PayPal ще бъдете пренасочени към страницата на PayPal, където можете да влезете в профила си и да извършите плащането.

4. Плащане с банков превод: чрез този начин на плащане също плащате преди доставката като е желателно да изпратите копие от платежния документ на нашия e-mail-адрес sales@grandroses.com.

5. При избран от Вас начин на плащане по т. 2, т. 3 или т. 4, описани по-горе, поръчката ще бъде приета и обработена в нашия Магазин след извършено плащане, за което ще бъдете уведомени на посочения от Вас електронен (e-mail) адрес.6. Във всеки от изброените по-горе начини на плащане „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД се задължава да Ви прехвърли фактическата власт на закупения продукт след получаването на неговата покупна цена.

VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ И РАБОТА СЪС САЙТА http://www.grandroses.com

1. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД обработва законосъобразно и добросъвестно предоставените от Вас данни в хода на подаване на Вашата поръчка, упоменати в р. ІV по-горе, както и тези, които нашият екип може да получи при връзка с Вас. Разполагаме с право да обработваме лични данни като администратор и вземаме необходимите мерки за тяхната защита в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Изключения от последното са например случаите когато упоменатите данни биват предоставяни доколкото това се изисква по силата на нормативен акт или на органите на властта, при изискване от тяхна страна. Посочените от Вас електронни адреси може да бъдат употребявани с цел уведомяването Ви за актуални акценти от нашата продуктова гама или за промяна в настоящите Общи условия.

2. Ние, от http://www.grandroses.com правим всичко възможно Магазинът ни да работи с необходимата степен на оперативност и на най-високо ниво. Екипът ни обаче не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Магазина http://www.grandroses.com, както и за необработването или несвоевременното обработване на поръчки, при настъпване на обстоятелства извън нашия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др. Не гарантираме, също така и че достъпът до Магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята ни.

3. Винаги може да споделите чрез телефонно обаждане на 0877 996 666 Вашите впечатления при работата Ви с нашия Магазин, за което, тъй като активно спомагате за усъвършенстване на работата и услугите ни, ще Ви бъдем изключително благодарни.

VІІІ. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ

1. Поради естеството си (цветя), за предлаганите в нашия Магазин продукти са неприложими правилата на Закона за защита на потребителите относно отказ от договора (поръчката) – чл. 57, т. 6 от упоменатия закон.

2. С оглед осигуряване на максимален баланс в отношенията ни предоставяме на Вас - нашите клиенти конкретно за артикул EternalRoses (Вечни рози) правото да се откажете от договора за тяхната покупко-продажба и да ги върнете в 14-дневен срок от получаването им, в случай, че не са били разопаковани и/или изваждани от кутията им и/или размествани в нея, както и ако не са били съхранявани не в съответствие с публикуваните на http://www.grandroses.com в секция „Грижа за розите“/EternalRoses указания, а също така са и са във вида, в който сме Ви ги предали.

3. В срок до 14 (четиринадесет) дни от Вашето уведомление за отказ от договора „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ще възстанови чрез същото платежно средство, като това, използвано от Вас при първоначалната трансакция (освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин на възстановяване) заплатената от Вас цена за върнатите EternalRoses (Вечни рози), с изключение на допълнителни разходи, свързани с евентуално избран от Вас друг начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас. Разходите по обратно връщане на продукта, от чиято поръчка се отказвате, са за Ваша сметка.

4. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията по т. 3 до получаване на подлежащите на връщане EternalRoses (Вечни рози) обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно същите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

5. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД (данните за контакт са посочени в нашия Магазин) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

6. От тук може да изтеглите стандартен формуляр за отказ от направена от Вас поръчка на EternalRoses (Вечни рози) при условията, посочени по-горе.

7. При констатирано несъответствие между получените и поръчани продукти по наша вина, разходите за връщането на несъответстващия продукт, както и разходите за замяната му, са изцяло за наша сметка. В случаите по предходното изречение, ако интересът Ви от съответната поръчка е вече отпаднал, можем и да възстановим паричната равностойност на продукта, след неговото връщане от Ваша страна, разбира се, ако изберете този начин на уреждане на отношенията ни.

8. Рекламации, причинени от действия или бездействия на клиента няма да бъдат разглеждани и „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не носи никаква отговорност за тях.

9. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД може да откаже направена и потвърдена вече поръчка при възникване на форсмажорни обстоятелства, включително при затруднена доставка, липса на избраните цветя и други. Вие ще бъдете задължително уведомени за това.

ІХ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ

1. Възможно е да съществуват малки разминавания между показани в Магазина продукти и доставените ви такива. Тези разминавания се дължат на факта, че визуализацията на продуктите е с цел придобиване на представа от Вас – нашите клиенти относно всеки вид продукт, но също така е възможно при последваща доставка да съществуват известни разлики, дължащи се на цветността на дисплея Ви, на сложността на аранжирането, а и на идентичността на всяко цвете. Все пак, екипът ни се старае тези евентуални различия да бъдат минимални и да доставяме в най-висока степен адекватни на видяното в Магазина ни, естетически удовлетворяващи Ви продукти.

2. При възникнала липса, всеки съставен елемент в нашите продукти, публикувани на http://www.grandroses.com подлежи на промяна.

3. При липса на някой от частите в нашите продукти, своевременно ще се свържем с Вас, за да изясним и консултираме възможностите за замяна с други елементи.

Х. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Възпроизвеждането на съдържанието на http://www.grandroses.com може да бъде извършвано само с изричното писмено съгласие на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за всеки конкретен случай. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време всяка част от сайта http://www.grandroses.com, включително неговото съдържание и външен изглед, цени, информация за продукти, указания за грижа за продукти, условия за пращане и доставка и други.

ХІ. КОНТАКТИ

1. Всички Ваши въпроси, отнасящи се до продукти, публикувани в сайта http://www.grandroses.com, както и такива, свързани с настоящите Общи условия, може да отправяте на нашия електорен адрес: sales@grandroses.com или по телефон в работни дни от 10.00 ч. до 17.00 ч.

2. Адреси за контакт с надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

ХІІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общите условия могат да бъдат променяни/заменяни едностранно от „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, като след извършване на промените дружеството ни се задължава да уведоми всички Вас – Потребителите на Магазина чрез изпращане на електронната Ви поща и/или публикуване в нашия сайт на видно място съобщение за наличието на промяна/замяна.

2. Промените/замяната в/на Общите условия имат сила за страните по вече сключени договори за покупко-продажба само ако задълженията на някоя от страните по договора не са вече изпълнени изцяло към момента на промяната/замяната в/на Общите условия, както и ако купувачът в срок до 5 (пет) дни от уведомлението му за промени/замяна не извести писмено продавача, че отхвърля промените/замяната на Общите условия.

XIІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да доведе до тяхната недействителност като цяло, нито още по-малко пък - на сключените въз основа на Общите условия договори за покупко-продажба.

2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на настоящите общи условия и договорите, сключвани въз основа на тях, се прилага законодателството на Република България.

3. Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Магазина www.grandroses.com на 10.10.2016 г.


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

На основание чл. 57,т. 4 от Закона за защита на потребителите и Общите условия на http://www.grandroses.com правото на отказ от договора се прилага само за артикул EternalRoses(Вечни Рози)

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

ДО„БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление – гр. Долна баня,

област София, община Долна баня, м. „Съръмеше”, кв. 121,

вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията

към Министерство на правосъдието

с ЕИК 175429694, идент. № по ДДС BG 175429694

електронна поща office@grandroses.com


С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки EternalRoses (Вечни рози)

- Поръчан .........................*/получен на ..........................................*

- Име на потребителя/ите......................................................................................

- Адрес на потребителя/ите:...................................................................................


Подпис на потребителя/ите________________________________

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


Дата: ............................. г.


------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.