1. Поради естеството си (цветя), за предлаганите в нашия Магазин продукти са неприложими правилата на Закона за защита на потребителите относно отказ от договора (поръчката) – чл. 57, т. 6 от посочения закон.

2. С оглед осигуряване на максимален баланс в отношенията ни предоставяме на Вас - нашите клиенти конкретно за артикул EternalRoses (Вечни рози) правото да се откажете от договора за тяхната покупко-продажба и да ги върнете в 14-дневен срок от получаването им, в случай, че не са били разопаковани и/или изваждани от кутията им и/или размествани в нея, както и ако не са били съхранявани не в съответствие с публикуваните на http://www.grandroses.com в секция „Грижа за розите“/EternalRoses указания, а също така са и са във вида, в който сме Ви ги предали.

3. В срок до 14 (четиринадесет) дни от Вашето уведомление за отказ от договора „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ще възстанови чрез същото платежно средство, като това, използвано от Вас при първоначалната трансакция (освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин на възстановяване) заплатената от Вас цена за върнатите EternalRoses (Вечни рози), с изключение на допълнителни разходи, свързани с евентуално избран от Вас друг начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас. Разходите по обратно връщане на продукта, от чиято поръчка се отказвате, са за Ваша сметка. 

4. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията по т. 3 до получаване на подлежащите на връщане EternalRoses (Вечни рози) обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно същите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

5. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД (данните за контакт са посочени в нашия Магазин) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

6. От тук може да изтеглите стандартен формуляр за отказ от направена от Вас поръчка на EternalRoses (Вечни рози) при условията, посочени по-горе.

7. При констатирано несъответствие между получените и поръчани продукти по наша вина, разходите за връщането на несъответстващия продукт, както и разходите за замяната му, са изцяло за наша сметка. В случаите по предходното изречение, ако интересът Ви от съответната поръчка е вече отпаднал, можем и да възстановим паричната равностойност на продукта, след неговото връщане от Ваша страна, разбира се, ако изберете този начин на уреждане на отношенията ни.

8. Рекламации, причинени от действия или бездействия на клиента няма да бъдат разглеждани и „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не носи никаква отговорност за тях.

9. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД може да откаже направена и потвърдена вече поръчка при възникване на форсмажорни обстоятелства, включително при затруднена доставка, липса на избраните цветя и други. Вие ще бъдете задължително уведомени за това. 

GrandRoses® Luxury collection

  
    GrandRoses е флористическа компания, специализирана в първокачествено аранжиране на вечни рози по френски стандарт - в луксозни, дизайнерски кутии. Ние предлагаме един изцяло нов поглед над традиционния букет, като го превръщаме в изискан и модерен артикул.